Mehedinți, gazdă a Consfătuirii naționale a inspectorilor școlari pentru proiecte educaționale

În perioada 17-19 septembrie, în judeţul Mehedinţi, se desfăşoară consfătuirea inspectorilor şcolari pentru proiecte educaţionale. Peste 40 de inspectori de specialitate din toate județele țării s-au întâlnit la Drobeta-Turnu-Severin pentru a analiza situația atragerii de fonduri europene în școlile românești și impactul pe care îl au asupra comunităților educative diverse proiecte şi competiţii precum „Şcoala europeană”, „Made for Europe”, „Tinerii dezbat”, „Europa, casa noastră”, „Lider european”, „Şcoala după şcoală” sau „Şcoli-ambasador ale Parlamentului European”.

Importanța acestor consfături a fost confirmată și în cadrul deschiderii oficiale, găzduită de Prefectura Județului Mehedinți și la care au luat cuvântul secretarul de stat în cadrul Ministerului Educației, Petru Andrea, Merima Petrovici, director Unitatea de Implementare a proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale, Marinica Stoian, inspector general MEN, Prefectul județului Mehedinți, Nicolae Drăghia, Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și Inspectorul Școlar General, Alin Tomoescu.

În cadrul acestor întâlniri, speciliștii în atragerea fondurilor structurale analizează rezultatele muncii lor din anii precedenți şi fac propuneri de ameliorare în anul şcolar 2018-2019, exemplele de bună practică fiind, în acest sens, o activitate extrem de constructivă.

De asemenea, se prezintă propunerile de acţiuni pentru promovarea dimensiunii europene a educaţiei, în contextul noului regulament Erasmus și al asumării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE în primul semestru 2019.

Bucuroși de onoarea de a fi amfitrioni ai unui astfel de eveniment, reprezentanții autorităților locale i-au asigurat pe cei prezenți de tot sprijinul pe care îl pot oferi, nu doar în organizarea consfăturilor, ci în tot ceea ce privește activitatea Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți.

Consfătuirea națională a inspectorilor pentru proiecte educaționale constituie și o șansă de promovare culturală, istorică și geografică a județului Mehedinți, una dintre speranțele exprimate în timpul festivităţii de deschidere fiind ca măcar o parte dintre invitați să revină pe meleagurile noastre, în calitate de turiști.

                                                                     Inspector școlar,

                                                                     prof. Daniela Pîrvan

 

20180917 151017 001

 

20180917 1518112

«Dragi elevi, profesori și părinți,

Anul școlar 2018-2019 începe într-o zi care ne duce cu gândul la simbolul succesului în învățământ. Ziua de azi coincide cu nota 10 din catalog pe care sper să o obțină fiecare elev care trece astăzi pragul școlii.

Cadrelor didactice le urez succes în misiunea lor de a fi călăuze pe drumul cunoașterii.  Școala începe anul acesta cu 124 de dascăli care au obținut nota 10 la examenul de titularizare, ei alăturându-se multor altor profesori de 10 care activează deja în sistem. Vreau să-i felicit pe toți pentru performanța și dăruirea de care au dat dovadă și să le mulțumesc tuturor angajaților din învățământ pentru efortul pe care îl depun, zi de zi, în conturarea unui sistem educațional de calitate!

Părinților le doresc spor în tot ce vor face și bucurii din partea voastră, a elevilor, astfel încât rolul lor în lume să fie unul nobil, conectat, prin voi, la România de mâine.

Nevoia de cunoaștere este una vitală în zilele pe care le trăim și, de aceea, suntem profund preocupați să asigurăm șanse egale la educație tuturor copiilor din România.

Elevii claselor I-VI beneficiază, din acest an școlar, de manuale noi. Mai mult, elevii vor avea manuale noi pentru 26 de discipline la care nu au existat manuscrise în ultimii 20 de ani.

Alături de colegii din Guvern, am depus toate eforturile pentru ca profesorii să primească, încă din luna martie 2018, salarii mai mari. În plus, am decis să fie plătiți și pentru munca extraordinară pe care o depun în organizarea olimpiadelor, iar pentru cadrele didactice implicate în organizarea examenelor naționale am majorat cu 60% sumele pe care le primesc pentru această activitate.

Pentru a-i susține pe tinerii de liceu din mediile defavorizate, Ministerul Educației Naționale a majorat ajutorul prevăzut în programul „Bani de liceu”, iar absolvenții din mediul rural au putut candida, în premieră, pe locuri speciale în facultăți. 

Acestea sunt doar câteva dintre măsurile noi pe care le-am luat în ultimele luni pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ. Mai mult, în săptămânile următoare, vom majora și bursele pentru elevii cuprinși în învățământul profesional și dual.

Vă asigur că vom investi în continuare în educație, astfel încât respectul și statutul nobil al profesorilor să fie reconfirmate în societate, iar elevii să beneficieze de un act educațional de calitate, în drumul lor spre performanță.

Vă urez an școlar cu multe împliniri!»

Valentin POPA

Ministrul Educației Naționale

În data de 29.08.2018, începând cu ora 10.00, în sala „Virgil Ogășanu” din cadrul Palatului Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, reprezentat de inspectorul școlar general, domnul profesor Alin Ion Tomoescu, a organizat festivitatea de premiere a absolvenților anului 2018 din județul Mehedinți care au obținut media 10 la examenele naționale de sfârșit de ciclu, în conformitate cu prevederile OMEN 4164/24.07.2018.

Prefectul județului Mehedinți, domnul profesor Nicolae Drăghiea, a onorat cu prezența sa cadrul festiv la care a mai participat alături de elevi, părinți, cadre didactice sau directori de unități școlare și reprezentantul Consiliului Județean al Elevilor, Alexandru Lazăr. În fața celor prezenți au fost premiați financiar absolvenții clasei a VIII-a de la Colegiul Național "Traian" din Drobeta Turnu Severin, Andreca Aida Anca, Puiu Mihaela Maria, Stoican Radu, și absolvenții clasei a XII-a de la Colegiul Național "Gheorghe Țițeica", Badi Mihai Adrian și Mănescu Emilian Claudiu.

În alocuțiunile susținute în fața auditoriului, atât inspectorul școlar general cât și invitații și-au exprimat bucuria de a fi alături de cei care, la sfârșitul unui ciclu de învățământ, au demonstrat că excelența este posibilă. Tinerii au fost asigurați de tot respectul care li se cuvine pentru rezultatele ce fac cinste învățământului județean și național.

De asemenea s-a afirmat încrederea că toți cei interesaţi de educaţie - părinţi, elevi, profesori, oameni politici, lideri ai diferitelor asociaţii profesionale sau neguvernamentale, mediul de afaceri, mass-media, cetăţeni ai județului - vor contribui, cu calm şi cu echilibru, la soluţionarea problemelor şi provocărilor curente şi viitoare, la încurajarea și la premierea excelenței în educație.

.BIROUL DE PRESĂ ISJ MEHEDINȚI

IMG 20180829 101602 min

Comunicat de presă

 

Marți, 24.07.2018, pe portalul titularizare.edu.ro și la centrul de concurs Colegiul Național ”Traian”  s-au afișat rezultatele finale la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar.

În urma soluționării contestațiilor depuse, rata notelor peste 7 sau egale cu 7 obținute de candidații din județul Mehedinți, care au susținut proba scrisă a concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar este de 36,86 %, în creștere cu 6,68 % față de rezultatele înregistrate în anul prcedent (30,18 %). Procentul notelor între 5,00 și 6,99 este de 35,40 %  iar a celor mai mici de 5 este 27,73 %.

În ceea ce privește rezultatele candidațiilor din promoția curentă s-au obținut note peste 7 sau egale cu 7 (21,87 %), note între 5 și 7 (34,37 %) și note sub 5 (43,75 %). 

Reamintim că la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar au fost evaluate 274 de lucrări.

Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minim 7 (șapte) pe posturile didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică se realizează în ședință organizată de inspectoratul școlar în data de 25 iulie.

În data de 26 iulie 2018 va avea loc repartizarea pe posturile didactice / catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora a cadrelor didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional şi au obținut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.

Precizăm că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

La nivelul județului Mehedinți, pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, au fost publicate 20 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nederminată (16 în mediul urban și 4 în mediul rural).

BIROUL DE COMUNICARE

Comunicat de presă

              Astăzi, 27.07.2018, atât la centrul de examen Colegiul Tehnic ”Lorin Sălăgean” Dr. Tr. Severin, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro, s-au afișat rezultatele finale obținute de candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018.

              În urma soluționării celor 14 contestații depuse, au fost admiși încă 5 candidați.

              Astfel, procentul notelor peste 8 obținute de candidații din județul nostru la examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar este de 81 %.

              Reamintim faptul că la examenul de definitivat, sesiunea 2018, au fost 108 candidați validați, au participat la proba scrisă un număr de 97 persoane, 11 candidați au absentat iar 18 s-au retras pe perioada desfășurării probei.

              Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți felicită candidații care au promovat acest examen și mulțumește tuturor persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea în bune condiții a examenului de definitivare în învățământ, sesiunea 2018.

BIROUL DE COMUNICARE

Comunicat de presă

              Astăzi, 24.07.2018, atât la centrul de examen Colegiul Tehnic ”Lorin Sălăgean” Dr. Tr. Severin, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro, s-au afișat rezultatele, înainte de depunerea contestaților, obținute de candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018.

              În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMEN nr. 4814/2017, din totalul de 108 candidați validați pentru examen, au participat la proba scrisă un număr de 97 persoane, 11 candidați au absentat iar 18 s-au retras pe perioada desfășurării probei.

              În urma evaluării celor 79 de lucrări scrise în Centrele de Evaluare din țară au fost admiși 59 de candidați iar 20 au fost respinși. Astfel, procentul notelor peste 8 obținute de candidații din județul nostru la examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar este de 74,68 %. Comparativ cu sesiunea de anul trecut, organizată în luna aprilie 2017, se constată o creștere de 8,01 % (procentul înregistrat în anul anterior - 66,67 %).

              Nota este calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecțiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal (30 %)  și nota la proba scrisă (70 %).

              Perioada alocată depunerii contestațiilor este 24.07.2018 - 25.07.2018 (până la orele 14:00), la centrul de examen Colegiul Tehnic ”Lorin Sălăgean” Dr. Tr. Severin, urmând ca rezultatele finale să fie afișate în data de 27.07.2018.

              Cadrele didactice promovate  dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută  de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

BIROUL DE COMUNICARE